Βουρκάρι: Υγρότοπος διεθνούς σημασίας για την ορνιθοπανίδα

Πρόσφατα συμπεράσματα ειδικής επιστημονικής έρευνας για τον υγρότοπο Βουρκαρίου, που εκπονήθηκε από τον δασολόγο Στρατή Μπουρδάκη, καταγράφουν στο Βουρκάρι σημαντικά μεγάλο πληθυσμό από το προστατευόμενο είδος του Μελανοκέφαλου γλάρου και συγκεκριμένα 8.600 άτομα, γεγονός που καθιστά τον “υγρότοπο ως διεθνούς σημασίας για την ορνιθοπανίδα”.

Πιο συγκεκριμένα, σε σχετικό άρθρο του στο περιοδικό «Οιωνός» ο κ. Μπουρδάκης παραθέτει τα συμπεράσματα της μελέτης του για το Βουρκάρι Μεγάρων αναφέροντας:
«Παρά την υποβάθμισή του και την όχληση που δέχεται, το Βουρκάρι επισκέπτεται μεγάλος αριθμός ειδών πουλιών, ειδικά κατά τις μεταναστευτικές περιόδους και τον Χειμώνα. Το Βουρκάρι είναι ελκυστικό ακόμα και για απαιτητικούς παρατηρητές πουλιών, αφού εδώ έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια 127 είδη, κάποια από τα οποία σπάνια για τη νότια Ελλάδα, όπως η Στικτοπουλάδα, η Αγαθοκαλημάνα και ο Γαλαζολαίμης”.

Το είδος όμως για το οποίο το Βουρκάρι ξεπερνά τα συνηθισμένα δεδομένα των μικρών υγροτόπων της νότιας Ελλάδας και αναγνωρίζεται πλέον ως υγρότοπος διεθνούς σημασίας, είναι ο Μαυροκέφαλος γλάρος (Larus Melanocephalus). Είδος ενδημικό της Ευρώπης που προστατεύεται από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και έχει χαρακτηριστεί ως κινδυνεύον σύμφωνα με το «Κόκκινο Βιβλίο της Ελλάδας».

Τέλος, τονίζει ότι “το Βουρκάρι θα πρέπει να περιληφθεί στις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά από την Birdlife International και να χαρακτηριστεί από το ΥΠΕΚΑ ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας βάσει της Οδηγίας 79/409 ως κρίσιμο ενδιαίτημα των Μαυροκέφαλων γλάρων που ξεχειμωνιάζουν και μεταναστεύουν στον Σαρωνικό κόλπο».

Εξετάζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο υγρότοπος, ο ειδικός επιστήμονας ξεχωρίζει: Την οικοπεδοποίηση άνω των 700 στρεμμάτων αλμυρόβαλτων, τον χαρακτηρισμό των αλιπέδων ως ζώνη εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων μέσης όχλησης και την αποξήρανση και το μπάζωμα περίπου 300 στρεμμάτων για την κατασκευή του πρόσθετου τμήματος του αεροδρομίου της Γενικής Αεροπορίας, που, όπως αναφέρει, έγινε σε αντίθεση με την προστατευτική για τους υγρότοπους νομοθεσία -το 2004. Σημαντικά είναι και η ρύπανση από βιομηχανικά και γεωργικά απόβλητα, η απόρριψη σκουπιδιών και η όχληση από το αεροδρόμιο.

Ως προς τη διασφάλιση του υγροτόπου προτείνει την ακύρωση της εγκατάστασης του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής των ΕΛΠΕ, την οριοθέτηση του υγροτόπου των Μεγάρων με αντικειμενικά επιστημονικά κριτήρια και την εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και έκδοση Π.Δ.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι “το σύνολο του υγροτόπου θα πρέπει να διασφαλιστεί με την περίληψή του σε κατάλληλες Ζώνες Προστασίας των ΓΠΣ ή ΖΟΕ από τον ΟΡΣΑ, την ίδρυση Καταφυγίου Άγριας Ζωής και τον αποχαρακτηρισμό του από βιομηχανική ζώνη».

Πηγή: Εφημερίδα Αυγή

Advertisements

Posted on Αύγουστος 12, 2010, in Βιοποικιλότητα, Νερό. Bookmark the permalink. Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βουρκάρι: Υγρότοπος διεθνούς σημασίας για την ορνιθοπανίδα.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: