Και παράταση και επέκταση στη Μήλο για την S&B

Με τη συγκατάθεση της «πράσινης» Τίνας Μπιρµπίλη και των συναρµόδιων υπουργών Θαλασσίων Υποθέσεων κ. Ιωάννη Διαµαντίδη και υφυπουργού Οικονοµίας κ. Σωκράτη Ξυνίδη, η εταιρεία του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου θα συνεχίσει να επεκτείνει τις λιµενικές και παραγωγικές της εγκαταστάσεις και συγχρόνως να απορρίπτει τα απόβλητα των ορυχείων της στο θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού. Προϋπόθεση είναι σε δύο χρόνια να προτείνει εναλλακτικές (και βολικές για την ίδια) λύσεις διαχείρισης.

Στις 22 Νοεµβρίου, µε καθυστέρηση τριών ετών, το ΥΠΕΚΑ ενέκρινε τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θέτοντας το χρονοδιάγραµµα συµµόρφωσης της S&B.

Για άλλη µία φορά όµως το σχέδιο αποφεύγει να µπει στην ουσία του προβλήµατος, που είναι η αλλαγή πλεύσης της εταιρείας και η υιοθέτηση αντιρρυπαντικών µεθόδων, προτάσσει ήπια βήµατα προσαρµογής και φαίνεται να αγνοεί πλήρως τις συνέπειες στο περιβάλλον, µολονότι τρεις µέρες αργότερα η κυρία Μπιρµπίλη παρουσίαζε στο Υπουργικό Συµβούλιο το νοµοσχέδιο για τη θαλάσσια στρατηγική, µε σκοπό τη διατήρηση και την αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Με µια πρακτική που έχει τις ρίζες της στη σκανδαλώδη απόφαση της Νοµαρχίας Κυκλάδων το 2002, την οποία κανείς από τους δεκάδες συµβούλους και επιστήµονες των υπουργείων δεν σκέφτηκε να ανακαλέσει, η βιοµηχανία νοµιµοποιείται να διαχειρίζεται τα στερεά ως υγρά απόβλητα και να ξεβράζει µέσω τεσσάρων αγωγών στη θάλασσα µίγµα σωµατιδίων υπέρλεπτου περλίτη µε θαλασσινό νερό.

Οι συνέπειες είναι ορατές διά γυµνού οφθαλµού. Ο περλίτης έχει οδηγήσει εκατοντάδες τουρίστες στο ιατρείο του νησιού εξαιτίας συχνών οφθαλµολογικών περιστατικών και άλλους  να εγκαταλείψουν απογοητευµένοι τις παραλίες της Μήλου, οι οποίες στα σηµεία όπου εκβράζουν οι αγωγοί έχουν µετατραπεί σε δεξαµενές λυµάτων.

Στις αρχές του περασµένου καλοκαιριού, η υπουργός Περιβάλλοντος επικύρωσε πρόστιµα συνολικού ύψους 392.000 ευρώ που είχε επιβάλει η προηγούµενη ηγεσία του υπουργείου στην εταιρεία και τα οποία για τυπικούς λόγους είχαν ακυρωθεί.

Τα πρόστιµα µε διάφορα νοµικά παράθυρα και µε τη συνδροµή πανίσχυρων νοµικών γραφείων ουδέποτε πληρώθηκαν αφού ακόµη και αυτά που επανεκδόθηκαν πρόσφατα λέγεται ότι η εταιρεία τα έχει προσβάλει.

Πληροφορίες από το περιβάλλον της υπουργού αναφέρουν ότι η αρχική εισήγηση ήταν να δοθεί στη βιοµηχανία ένα έως δύο χρόνια παράταση, διάστηµα που θεωρείται αρκετό για να συµµορφωθεί η εταιρεία, η οποία ζητούσε επιµήκυνση του υφιστάµενου τρόπου λειτουργίας της για επτά χρόνια! Ως διά µαγείας, οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της βιοµηχανίας, αποφάσισαν τον ένα χρόνο να τον κάνουν τέσσερα.

Σταµάτησαν τους ελέγχους

Μεγάλες ευθύνες στην αδράνεια που έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει και η Πολιτεία.

Οι έλεγχοι των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ αλλά και της Νοµαρχίας Κυκλάδων που θα έπρεπε να παρακολουθούν την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων πάγωσαν µε την επιβολή των προστίµων, ενώ ακόµη και οι συστάσεις των επιθεωρητών υγείας που στο παρελθόν ήλεγξαν τη βιοµηχανία και πρότειναν τη διενέργεια επιδηµιολογικής µελέτης για τα αυξηµένα οφθαλµολογικά και πνευµονολογικά περιστατικά στο νησί ξεχάστηκαν!

Μόλις πρόσφατα και µε αφορµή περιστατικό υγείας που διερευνάται από τη δικαιοσύνη, εστάλη στις υπηρεσίες της Νοµαρχίας και της Περιφέρειας έγγραφο µε το οποίο οι επιθεωρητές υγείας ζητούν να πληροφορηθούν για τις ενέργειές τους σε σχέση µε το πόρισµα που είχαν συντάξει το 2007.

Στο πόρισµα αυτό διαπιστώνονταν σοβαρές παραβάσεις στον τρόπο διάθεσης των αποβλήτων, αλλά και στις διαδικασίες που τηρήθηκαν στην αδειοδότηση της επιχείρησης.

«Είχαµε προτείνει την εκπόνηση επιδηµιολογικής µελέτης προκειµένου να εξεταστούν τα οφθαλµολογικά περιστατικά, αλλά και άλλες πολύ σοβαρές παθήσεις του αναπνευστικού, όπως η πνευµονική ίνωση που προκαλείται από την εισπνοή περλίτη, αλλά οι αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας αδράνησαν», εξηγεί στο «ΘΕΜΑ» ο κ. Χαλαζονίτης, επιθεωρητής υγείας, ο οποίος συνέταξε το πόρισµα για την S&B, λέγοντας ότι το υπουργείο Υγείας περίµενε έως σήµερα την έγκριση των νέων περιβαλλοντικών όρων προκειµένου να αποφασίσει τι µέτρα θα πρέπει να λάβει η εταιρεία!

Και επέκταση των εγκαταστάσεων της S&B

-Το χρονοδιάγραµµα δράσης για τον καθορισµό βέλτιστης διαχείρισης των σωµατιδίων περλίτη (υπέρλεπτων περλίτη) θα είναι διάρκειας τεσσάρων ετών. Μέσα στο διάστηµα αυτό ορίζονται επιµέρους χρονοδιαγράµµατα, τα οποία προβλέπουν εντός έξι µηνών την έκθεση αποτύπωσης του θαλάσσιου αποδέκτη και των συνεπειών που υφίσταται από τη ρίψη περλίτη.

-Επιπλέον εντός δύο ετών από την υπογραφή της περιβαλλοντικής µελέτης κατατίθεται έκθεση από την εταιρεία σχετικά µε τις εναλλακτικές λύσεις διάθεσης του περλίτη µε ταυτόχρονη περιβαλλοντική και οικονοµική τους αξιολόγηση.

-Στο διάστηµα των τεσσάρων ετών που δίνεται στη βιοµηχανία η εταιρεία καλείται να σκεφτεί µε ποιον τρόπο θα µπορούσε να αξιοποιήσει εµπορικά τα ορυκτά απόβλητα ώστε να µην τα πετάει στη θάλασσα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει βιώσιµη λύση η µελέτη αναφέρει ότι θα γίνει επαναπροσδιορισµός δραστηριοτήτων!

-Η απόρριψη του περλίτη στη θαλάσσια περιοχή του όρµου Βουδίων για όσο διάστηµα αυτή πραγµατοποιείται θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης του 2002 (ΦΕΚ 714/Β/11/6/2002) περί χορήγησης οριστικής διάθεσης υγρών αποβλήτων.

-Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων ανάβει το πράσινο φως για την επέκταση των λιµενικών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της S&B. Προβλέπει την ενοποίηση των λιµενικών έργων προκειµένου να υποδέχονται µεγαλύτερα πλοία και τη δηµιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων (silos), χωρητικότητας 2.000 τόνων έκαστος, καθώς και δύο νέες µονάδες περλίτη.

Συχνά τα οφθαλµολογικά  και πνευµονολογικά  περιστατικά στο νησί

Στο Κέντρο Υγείας της Μήλου τα περιστατικά ασθενειών από βλάβες στην όραση που προκαλούν τα σωµατίδια του περλίτη στον αέρα και τη θάλασσα είναι σύνηθες φαινόµενο, µόνο που κανείς δεν τολµά να πάει κόντρα στα συµφέροντα της εταιρείας, καθώς ο «εκβιασµός» της επιχείρησης να µεταφέρει τις εγκαταστάσεις κάπου αλλού προκαλεί τρόµο στις αρχές αλλά και στους εκατοντάδες εργαζόµενους στο νησί.

Το Κέντρο Υγείας Μήλου έχει προµηθευτεί ειδική οφθαλµολογική λάµπα για να αντιµετωπίζει τα περιστατικά και είχε ζητήσει τη λήψη µέτρων από τον δήµο για την προστασία του κόσµου.

Η λύση όµως που δόθηκε είναι µία απαγορευτική πινακίδα στην παραλία του Τσιγκράδου, η οποία προειδοποιεί µεν τους τουρίστες, µετά βίας όµως µπορεί να διακρίνει κανείς τους λόγους της απαγόρευσης.

Λιγότερα αλλά εξίσου ανησυχητικά είναι και τα πνευµονολογικά περιστατικά.

Σύµφωνα µε τον πνευµονολόγο κ. Ηλία Μουρίκη, ο οποίος έχει υπηρετήσει στο Κέντρο Υγείας του νησιού, στο παρελθόν είχαν εµφανιστεί περίπου δέκα ασθενείς µε σοβαρά πνευµονολογικά προβλήµατα, όπως η πνευµονοκονίωση, κυρίως σε εργάτες που δούλευαν σε ορυχεία του νησιού.

«Τα στοιχεία δεν πρόλαβα να τα ερευνήσω περισσότερο καθώς αποχώρησα από το Κέντρο Υγείας», αναφέρει ο γιατρός ο οποίος προσθέτει ότι οι παθήσεις αυτές είχαν παρουσιαστεί σε ενήλικες άνω των 70 ετών και οφείλονται στην εισπνοή σωµατιδίων από µεταλλευτικές δραστηριότητες του νησιού, τις οποίες αποφεύγει να κατονοµάσει.

Αντίστοιχα περιστατικά που χρήζουν διερεύνησης επικαλείται και το πόρισµα των επιθεωρητών υγείας για τις εγκαταστάσεις της S&B στη Μήλο, το 2007. Ωστόσο η επιδηµιολογική µελέτη που θα έδινε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα δεν έγινε ποτέ.

Πηγή: Πρώτο ΘΕΜΑ

Advertisements

Posted on Νοέμβριος 30, 2010, in Ρύπανση, Υπουργείο Περιβάλλοντος. Bookmark the permalink. Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Και παράταση και επέκταση στη Μήλο για την S&B.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: